Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 1/2007

Bezpowrotnie utracony

Monika Barwik
Wystarczyły sekundy, aby niezwykły, pełen symboliki obraz Chrystusa Króla, zajmujący centralne miejsce w kościele księży pallotynów przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, przestał istnieć. Na oczach wiernych, uczestniczących w porannej mszy świętej 14 stycznia 2007 r., wybuchł pożar.

Informacja na temat skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polsce w latach 2005-2006

Katarzyna Zielińska
W 2006 r. podobnie jak w roku poprzednim największe zagrożenie przestępstwami przeciwko zabytkom odnotowano na terenie województwa łódzkiego 449 przestępstw (2005 r. - 641). Obiektami najbardziej zagrożonymi tego typu przestępczością w roku 2006 były: domy i mieszkania prywatnych kolekcjonerów - 296 przestępstw (2005 r. - 399).

Prognozowane zagrożenia zabytków przestępczością. Główne kierunki przeciwdziałania w roku 2007

Piotr Ogrodzki
Jako poważne zagrożenie, które na pewno nie ulegnie zmniejszeniu, należy traktować nielegalny wywóz zabytków za granicę. Bez wątpienia usprawnienie metod wymiany informacji i poszukiwania za granicą zabytków to jeden z priorytetów wspólnych działań służb granicznych, policji i resortu kultury.

Współpraca policji z muzeami. Zespół ds. Przestępczości Przeciwko Dobrom Kultury Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie.

Rafał Węgiel
Jednym z najistotniejszych przedmiotów rozpoznania jest prowadzenie go w środowiskach osób zatrudnionych w obiektach grupujących dobra kultury bądź sprawujących zarząd nad tymi dobrami. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o pracowników muzeów, pracowni konserwacji zabytków itp. Z grona tych osób wywodzą się sprawcy poważnych przestępstw związanych z zabytkami, w tym również kradzieży pracowniczych. Większość z nich nie była dotąd karana

Dar Władysława M. Żeleńskiego dla polskich muzeów

Monika Kuhnke
W zbiorach Władysława Żeleńskiego znalazło się kilka prac olejnych Czapskiego i kilka jego rysunków. Były tam również bardzo ciekawe karykatury ludzi związanych z przedwojennym krakowskim środowiskiem teatralnym rysowane przez Kazimierza Sichulskiego (1879-1942). Wszystkie one zostały zapisane testamentem krakowskim muzeom, natomiast jeden obraz Czapskiego, zgodnie z wolą darczyńcy, zasilić miał zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Losy cymeliów (cz. 1). Historyczne księgozbiory kościelne i klasztorne

Hanna Łaskarzewska
Nieoczekiwanie, na początku 1930 r. rząd polski otrzymał od swego posła w Wiedniu Karola Bandera informację, że zarząd opactwa augustianów jest skłonny sprzedać Polsce Psałterz floriański za olbrzymią kwotę 600 000 szylingów. Negocjacje i decyzję należało podjąć szybko, z zachowaniem pełnej dyskrecji rozmów na ten temat. Ofertę austriackich zakonników wsparli polscy ministrowie: oświaty - Sławomir Czerwiński i spraw zagranicznych - August Zaleski. Ministerstwo Skarbu zareagowało przychylnie.

Nowe publikacje

Maria Romanowska-Zadrożna
Rekomendowane książki prezentują wyniki prac Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i badaczy współpracujących z departamentem, przynoszą rzeczową informację o zachowanych katalogach bibliotek na Ziemiach Wschodnich, pozwalają odszukać groby bliskich na cmentarzu w Kowlu i ocalić pamięć o ludziach, którzy niegdyś mieszkali na kresach oraz dokumentują straty dzwonów z obszarów Wielkopolski i rysunków, a być może nawet umożliwią ich odnalezienie.

Polskie dziedzictwo kulturowe w krajach Ameryki Północnej (2) Polacy i instytucje polskie w USA i Kanadzie po 1939 r.

Anna Krochmal
Bogatą listę polskich instytucji na kontynencie amerykańskim uzupełniają liczne organizacje tworzone przy udziale Kościoła katolickiego, w tym zarówno księży parafialnych, jak i zgromadzeń zakonnych, które towarzyszyły emigrantom od pierwszych lat osiedlania w Ameryce Północnej. Według danych Biura Spisu Powszechnego z 2004 r. 3,3 % społeczności USA uważa się za Polaków, co stanowi ok. 9 mln 200 tys. osób.

Kradzież W Bostonie. Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, Massachusetts USA, 18 marca 1990 r.

Lyle Grindle / Piotr Ogrodzki
Od kradzieży w Isabella Stewart Gardner Museum w Bostonie minęło 17 lat. Do dzisiaj zdarzenie to uważane jest za jedną z największych kradzieży dzieł sztuki, jakie miały miejsce w USA. Skradzione dzieła figurują zarówno na stronach internetowych muzeum, w bazie Interpolu, jak również na stronach FBI. Pomimo wysokiej nagrody wyznaczonej za pomoc w odzyskaniu utraconych dzieł (5 000 000 USD), dotychczas nie udało się natrafić na ich ślad.

Model zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom (cz.2).Francuskie OCBC

Robert Różycki
Registre d'Objets Mobilier (czyli Rejestr Obiektów Ruchomych) to oficjalny dokument , którego posiadanie jest we Francji obligatoryjne dla wszystkich instytucji oraz osób zajmujących się handlem dobrami kultury. Niezależnie od skali prowadzonej działalności handlowej (liczby pracowników, wysokości obrotu, rozmiaru powierzchni etc.), a także niezależnie od rodzaju specjalizacji (tzn. przedmiotu handlu, rodzaju towarów) w każdym przypadku wymagana jest koncesja właśnie w postaci książki policyjnej (czyli Rejestru).

Wersja do druku