Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 3/2006

Pożar Św. Katarzyny w Gdańsku. Problemy monitoringu pożarowego obiektów zabytkowych

Piotr Ogrodzki
Dla skuteczności akcji ratowniczej najważniejsze są pierwsze minuty. W Gdańsku zostały one bezpowrotnie stracone. Od momentu kiedy zauważono pożar do czasu zawiadomienia straży pożarnej minęły 33 minuty!!! Gdybyśmy mieli do czynienia z drewnianym kościołem, strażacy nie mieliby najmniejszych szans na jego uratowanie.

Stracona cerkiew

Piotr Ogrodzki
Jeżdżąc od blisko 30 lat w Bieszczady wielokrotnie odwiedzałem malowniczo położone cerkwie. Pewnie gdzieś w archiwum odnalazłbym zdjęcie dokumentujące inną spaloną cerkiew - w Lipiu. Przez te 30 lat z krajobrazu zniknęło wiele zabytków. Zazwyczaj, kiedy dochodzi do takiej tragedii jak w Komańczy zadajemy sobie pytania - czy musiało do tego dojść?

Z Rygi do Szczecina. Powrót płaskorzeźbionych kwater ołtarza zrabowanych przez Armię Czerwoną

Monika Kuhnke
To, co nie padło ofiarą tzw. trofiejnych brygad i pozostało na terenie Pomorza przewieziono do gmachu Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie (późniejszego Muzeum Narodowego). Wówczas okazało się, że brakuje czterech fragmentów: kwater oraz figury św. Piotra. Dopiero na fali odwilży, w roku 1956 Rosjanie zwrócili z Moskwy dwie kwatery wkryujskiego ołtarza.

Kościół Św. Ludwika w Krasławiu

Dorota Janiszewska-Jakubiak
Wystrój barokowego wnętrza kościoła Św. Ludwika był zwrotem w stronę rozwiązań klasycznych. Brak tutaj bogatej ornamentyki czy stiukowych dekoracji porzuconych na rzecz uporządkowanych motywów architektonicznych. Kompozycja monumentalnego ołtarza głównego podporządkowana została obrazowi namalowanemu na ścianie, w centralnej wnęce.

Biblioteka polska w Paryżu. Zbiory utracone i odzyskiwane

Hanna Łaskarzewska
Na zbiory paryskiej Biblioteki natrafiono dopiero, gdy od sierpnia 1945 r. ekipy warszawskich i krakowskich bibliotekarzy, archiwistów oraz muzealników rozpoczęły akcje rewindykacyjne na Śląsku. Wiemy o tym z bezpośredniej relacji ówczesnego kierownika Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej Bogdana Horodyskiego.

Internetowy katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce

Jerzy Szałygin
Fenomen osadnictwa holenderskiego w Polsce, niestety, nie doczekał się do tej pory pełnego opracowania. Nieznane są całkowite zasoby zabytków z nim związanych, z którymi mamy do czynienia w terenie (wsie, zagrody, budynki). Na dobrą sprawę nie wiadomo dokładnie, jaki zasięg miała ta kolonizacja, ile wsi i osad założyli koloniści, jak licznie przybyli na nasze ziemie. Brak rozeznania dotyczy wielu szczegółów, choćby tak zasadniczego, jak autentycznego wyposażenia holenderskich domów

Krzyż maltański w Wilanowie

Janusz A. Mróz, Andrzej Zacharski
Symbolu tego (znaku ognia) używali mnisi benedyktyńscy już w 1023 r., przejmując go od kupców z włoskiej Republiki Amalfi, późniejszych założycieli szpitala i bractwa w Jerozolimie (1070 r.) Bractwo to dało początek późniejszemu zakonowi joannitów. Forma krzyża jako znaku Zakonu Maltańskiego została zatwierdzona przez papieża Sykstusa V bullą z 9 stycznia i 31 stycznia 1589 r.

Wzór czy abstrakcja? Brytyjski model ochrony dziedzictwa archeologicznego

Wojciech Ziółkowski
W żaden sposób nie kontrolujemy masowego już ruchu poszukiwaczy-detektorystów. Moda ta, przychodząc z Zachodu, od lat 90. sukcesywnie zajmowała w naszym społeczeństwie własną, poszerzająca się niszę. Brak zainteresowania ze strony państwa i jego instytucji doprowadził do niekontrolowanego rozwoju i degeneracji. Obecnie można tę grupę traktować jako potencjalnie największe zagrożenie dla stanowisk archeologicznych.

Prawo wspólnotowe dotyczące zwrotu, restytucji i repatriacji dóbr kultury

Wojciech Paczuski
W dyskusjach wokół zwrotu dzieł sztuki i zabytków termin "restytucja" często odnoszony jest zarówno do skradzionych, zrabowanych w czasie II wojny, jak i przemieszczonych w dawniejszym czasie dzieł sztuki. W rzeczywistości pojęcie to powinno być stosowane do przypadków nielegalnego przywłaszczenia. Między państwami członkowskimi występuje również problem repatriacji, czyli zwrotu dzieł do ich ojczyzny, jak choćby głośna sprawa marmurów ze świątyni Ateny w Atenach.

Narzędzia mające służyć walce z nielegalnym handlem dziełami sztuki. UNESCO - WCO MODEL EXPORT CERTIFICATE. Model dokumentu wywozowego (CZ. 2.)

Anna Skaldawska
Zainteresowane kraje mogą Model pozwolenia wywozowego przyjąć jako własny, stosując przy tym odpowiednie formalności. Zgodnie z koncepcją twórców, dokument ten jest przeznaczony do eksportu pojedynczego przedmiotu lub wielu obiektów. Jednakże na każdy wywóz dóbr kultury wymagane jest oddzielne pozwolenie.

Wersja do druku