Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 3/2005

Wiele hałasu o... Dwie karty średniowiecznego graduału z Raciborza

Hanna Łaskarzewska, Tomasz Balcerzak
W Bibliotece Narodowej w Warszawie działa od 1983 r. Polskie Centrum RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Celem ośrodka jest między innymi zbieranie danych na temat zasobu dawnych rękopisów muzycznych w różnych instytucjach polskich. W latach 1983-1986 przeprowadzono badania ankietowe w muzeach i bibliotekach, które pozwoliły na sporządzenie wstępnego inwentarza rękopisów muzycznych, od najdawniejszych do powstałych w końcu XVIII w., z podaniem ich lokalizacji na terenie kraju.

Utracona kolekcja, odzyskany obraz

Monika Kuhnke
Zbiory Nowina Konopków prawdopodobnie do tej pory figurowałyby na liście strat wojennych, gdyby nie inicjatywa Stowarzyszenia Muzeów Amerykańskich (American Association of Museums) podania do publicznej wiadomości informacji o tych dziełach sztuki, które trafiły po wojnie do amerykańskich muzeów, a w latach 1933-1945 na terenie Europy zmieniły ręce. Mogły więc być odebrane właścicielom w okresie holocaustu i stać się przedmiotem nielegalnych transakcji lub pochodzić bezpośrednio z rabunku wojennego.

Zaginione elementy skarbu ze Środy Śląskiej odzyskane

Piotr Ogrodzki
Do dzisiaj do końca nie wiadomo, ile i jakich przedmiotów wchodziło rzeczywiście w skład skarbu. Co zostało sprzedane, a co ukryte czy wywiezione za granicę. Jeszcze do końca nie odzyskano całości elementów korony.

Stoły z nowojorskiej Wystawy Światowej 1939 r.

Zofia Galińska
Stoły z Sali Honorowej podzielono między dwie instytucje. Osiem z nich trafiło w 1941 r. do Muzeum Polskiego w Chicago, cztery przekazano do wyposażenia Domu Polskiego w Filadelfii. W roku 1962, chcąc ostatecznie uregulować stan prawny obiektów, Ministerstwo Kultury i Sztuki dokonało oficjalnego aktu darowizny wszystkich zabytków i eksponatów z Wystawy Światowej obu zasłużonym placówkom polonijnym.

Rzeczoznawcy ministra kultury powołani

Piotr Ogrodzki
W zakresie specjalności zabezpieczenie techniczne zabytków minister kultury powołał trzech rzeczoznawców. Zostali nimi: Andrzej Jachimczak z Krakowa, Sylwester Krysiński z Warszawy i Alojzy Pawelczak z Poznania.

Warszawska izba celna w służbie ochrony zabytków

Anna Skaldawska
Rok 2005 jest rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę zatrzymań zabytków nielegalnie wywożonych z terenu naszego kraju; do połowy lipca w Izbie Celnej w Warszawie dokonano 170 zatrzymań, w których ujawniono ok. 400 przedmiotów zabytkowych. Zatrzymywane przedmioty reprezentują różne dziedziny sztuki, są to między innymi: obrazy, grafiki, rysunki, fotografie, rzeźby, zegarki i zegary, przedmioty codziennego użytku, książki, instrumenty muzyczne, rzemiosło, monety i medale (odznaczenia), znaczki, stare urządzenia techniczne i narzędzia, przedmioty liturgiczne, ikony

Rejestr strat wojennych. Baza Ministerstwa Kultury

Maria Romanowska-Zadrożna
Do chwili obecnej wpisano 60 038 rekordów, z których każdy teoretycznie odpowiadać powinien jednemu obiektowi. Jednak w wielu przypadkach pod jednym rekordem zapisano kilka przedmiotów niegdyś w zbiorach opatrzonych wspólnym numerem inwentarza. Straty zapisane są w dwudziestu trzech działach, z których najliczniejsze to: wyroby z metali nieszlachetnych, militaria (10 332), grafika i rysunek (8688), malarstwo polskie (6031), wyroby z drewna (4512), malarstwo obce (4305), złotnictwo (4187), rzeźba (3512), malarstwo (2531), tkaniny (2380), ceramika (2284).

Grabieże szwedzkie w Polsce (1). Przyczyny, charakterystyka i skutki

Maria Romanowska-Zadrożna
Alberto Gentili wDe iure belli libri tres stwierdzał otwarcie, że zwyciężonych wolno grabić z dzieł sztuki. Orzekł tak mimo podania przykładów bardzo budujących, jak zakaz grabieży posągów wydany przez Fabiusa Maximusa po zdobyciu Tarent, pochwały Pompejusza przez Cycerona za uszanowanie świątyni jerozolimskiej.

Ochrona zbiorów muzealnych w Kanadzie

Monika Ostaszewska
Rząd federalny zapewnia finansową pomoc prywatnym, bezdochodowym placówkom muzealnym, których w Kanadzie jest zdecydowana większość, poprzez liczne programy Program konsolidacji sztuki i dziedzictwa Kanady, Przestrzeń kultury oraz Odszkodowania dla wystaw czasowych. Dotacje wzmacniają działalność tych instytucji, pomagając im osiągnąć promowaną przez rząd samowystarczalność. Kanada liczy około 2000 muzeów, jedna czwarta korzysta z dotacji każdego roku.

Zaginione arcydzieła sztuki starogreckiej (5). W Malowanym Portyku

Mirosław Barwik
Był portyk swoistym pomnikiem dzielności Ateńczyków, których zwycięstwa upamiętniały zdobiące go malowidła. Na jego ścianach zawieszone były tarcze spiżowe z czasów Wojny Peloponeskiej. Ateńczycy zdobyli je na mieszkańcach miasta Skione oraz na Spartanach wziętych do niewoli na wyspie Sfakteria (425 r. p.n.e.).

Wersja do druku