Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 1-2/2005

Ikonoklaści w XXI w.

Piotr Ogrodzki
Trudno uwierzyć, że sprawa rzeczywiście miała miejsce. Trudno uwierzyć w informacje o wyroku sądu skazującym obrazy na zniszczenie. Niestety, cała sprawa okazała się nie być wcale kaczką dziennikarską.

Niemiecka grabież polskich dzieł sztuki

Robert Kudelski
Już w czerwcu 1939 roku Hitler powołał dyrektora drezdeńskiej Gemaldegalerie, dr Hansa Posse, na kierownika grupy, której celem było przejmowanie i inwentaryzowanie zbiorów sztuki, które po wojnie miały stać się częścią mającego powstać Muzeum w Linzu. Wizja führera, który chciał stworzyć największą na świecie ekspozycję dzieł sztuki, wymagała zebrania odpowiednich zabytków.

Dzieła sztuki i zabytki. Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej

Wojciech Paczuski
Wykładnia Traktatu dokonywana przez Sąd Europejski miała i ma nadal duże znaczenie. W 1969 r. Komisja wytoczyła przed Sądem przeciwko Państwu Włoskiemu sprawę (7/68) o naruszenie art.16 traktatu o EWG, który precyzował fundamentalną dla osiągnięcia wspólnego rynku Unię Celną. Artykuł ten wymagał zniesienia ceł i opłat o podobnym skutku w regulacji obrotu zagranicznego towarami.

Wojenne losy biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich

Jarosław Pych
Wobec groźby rozproszenia zbiorów Edward Krasiński decyduje o budowie nowego gmachu przy ul. Okólnik 9 w Warszawie. Jak się później okazało ten nowoczesny i funkcjonalny gmach ukończony dopiero w 1928 r. dał schronienie zbiorom w czasie dwóch kolejnych wojen by stać się ostatecznie dla nich grobowcem.

Światowy Fundusz Zabytków

Małgorzata Fokt-Willman
Co dwa lata WMF ogłasza listę 100 najbardziej zagrożonych obiektów. Lista ta ma na celu zainteresowanie problemem zarówno rządów państw i instytucji międzynarodowych, jak i lokalnych władz samorządowych, a także pomóc w znalezieniu środków finansowych potrzebnych na ratowanie zagrożonych obiektów.
Oprócz interwencji w zagrożonych miejscach WMF realizuje szereg programów regionalnych. Do najważniejszych należą: Program Pomocy na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego (The Jewish Heritage Grant Program), powołany w 1988 r., oraz prowadzony przez Ronalda S. Laudera Program Fundacji Samuela H. Kressa, zapoczątkowany w 1987 r. i poświęcony badaniom, konserwacji i ochronie dzieł sztuki oraz zabytków architektury w Europie.

Odnaleziona - utracona. O ikonie uskrzydlonego św. Jana Chrzciciela z Buczacza

Maria Romanowska-Zadrożna
Przy skąpym materiale dokumentacyjnym trudno jest ustalić dzieje ikony. Z notatki Dzieduszyckiego wiemy, że w styczniu 1881 r. znajdowała się ona w dzwonnicy cerkwi św. Mikołaja w Buczaczu. Można przypuszczać, że odnaleźli ją tam konserwujący podówczas ikonostas. Można również sądzić, że ikona ta wcześniej znajdowała się w świątyni i została złożona w dzwonnicy w wyniku wprowadzenia zmian w wystroju cerkwi.

Złodzieje złapani. Kradzież grafik w Bibliotece Jagiellońskiej

Piotr Ogrodzki
Zwykle na efekt podejmowanych w sferze ochrony inwestycji trzeba długo czekać, by uzyskać potwierdzenie ich przydatności. Czasami nigdy nie dochodzi do etapu "weryfikacji" poczynionych działań i wtedy część osób zastanawia się co by było gdyby nic nie zrobiono w sprawach bezpieczeństwa. Na ocenę przydatności przeprowadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej prac nie trzeba było długo czekać.

Książkowe znaki własnościowe - niedoceniane źródła historyczne

Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański
Znaki własnościowe poświadczają istnienie nieznanych lub niedostatecznie udokumentowanych placówek, ich dorobek, dzieje i przemiany, konkretyzują szczegóły historyczne, informują o drodze książki, jej niezwykłych losach.

Rzym Cezara

Mirosław Barwik
W czasach Juliusza Cezara rzymskie Forum było zbyt małe wobec potrzeb wciąż rozrastającego się imperium, które sięgnęło ku krańcom śródziemnomorskiego świata. Nie bez znaczenia było również to, że Cezar pragnął przydać świetności miastu, które na tle wielkich metropolii hellenistycznego Wschodu, prezentowało się wówczas raczej skromnie.

O uczciwości i odzyskanych obrazach

Monika Kuhnke
Van Haeften nabył dzieło w dobrej wierze i z należytą dokładnością sprawdził jego pochodzenie. Jednak świadomość, że obraz został de facto sprzedany w 1941 r. z naruszeniem prawa i sprawiła, że dawnym właścicielom zaproponował rekompensatę. Liczy się bowiem dobre imię i zaufanie obecnych i przyszłych klientów Van Haeftena.

Wersja do druku