Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 5/2000

Na ratunek zabytkom sakralnym

Monika Barwik
Tylko w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku odnotowano 622 przestępstwa wymierzone przeciw przedmiotom kultu religijnego. Z kościołów zrabowano 38 obrazów, 152 rzeźby, nie mówiąc już o paramentach kościelnych. Niepowetowane straty powodują pożary, w wyniku których całkowitemu unicestwieniu lub znacznemu uszkodzeniu, ulega od 6 do 10 obiektów zabytkowej architektury sakralnej rocznie.

Muzea-Rezydencje. Cenne, bezcenne - odzyskane

Joanna Bojarska
Można by zadać pytanie, czy warto, czy powinno się rekonstruować, to co minęło, czy nie lepiej poświęcić środki i siły na konserwację rzeczy zachowanych. Przy takim jednak podejściu nie byłoby Zamku Królewskiego w Warszawie, nie znalibyśmy stylu życia mieszczan krakowskich, fabrykantów łódzkich i śląskich.

II Protokół do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych

Władysław Białek, Alicja Białek-Guillemette
W dniach 5-7 VII 1993 r. z inicjatywy Holandii, przy współpracy z UNESCO odbyło się w Hadze spotkanie ekspertów, na którym podjęto gruntowną dyskusję nad skutecznością Konwencji Haskiej z 1954 r. podczas konfliktów zbrojnych. Dokonano przeglądu całościowego istniejących w niej zapisów i na podstawie dotychczasowych doświadczeń określono możliwości stosowania ich w praktyce.

Słowińcy

Jerzy Szałygin
Najdawniejsze chałupy budowane były z drewnianych bali układanych poziomo jeden na drugim (wieniec), związanych na narożach na węgieł zwany jaskółczym czy też rybim ogonem. Z czasem w miejsce tych domów powstawać zaczęły budynki o konstrukcji słupowo-ramowej, wypełnionej gliną. Był to skutek zarządzenia wydanego w 1752 r. przez Fryderyka Wielkiego.

Elektroniczny przewodnik

Paweł Szlachetko
Prof. Bogdan Suchodolski mówiąc o utraconych dziełach sztuki polskiej trafnie zauważył: Wszelka dokumentacja z takim trudem zbierana ma jeszcze jedno znaczenie. Rejestracja obiektów utraconych jest swoistym ich odzyskiwaniem i zachowywaniem w pamięci i wyobraźni.

Konserwator zabytkowych zegarów

Krzysztof Lesiak
Młody adept sztuki zegarmistrzowskiej pod okiem wybitnego nauczyciela rozpoczął naukę zawodu, tak jak czyniono przed laty, od wykonywania najprostszych prac. Miał jednak możliwość od samego początku obcować z zegarami najlepszymi w polskich zbiorach. Marek Biń zdał egzamin czeladniczy w 1977 r., mistrzowski w 1980 r.

Raport w sprawie zagrożeń dóbr kultury (cz. II). Aktualny stan zagrożenia dóbr kultury przestępczością w Polsce

Piotr Ogrodzki
Widoczną poprawę stwierdzić można w zakresie stanu zabezpieczenia obiektów muzealnych i bibliotek. Profesjonalne działania podejmowane w ramach technicznego i fizycznego zabezpieczenia przyczyniają się do spadku zagrożenia.

Ołtarz w Cegłowie

Agnieszka Jędrzejewska-Pawlak
Można przypuszczać, że ołtarz nazwany w tekście protokołu z wizytacji biskupiej z 1629 r. wielkim jest tożsamy z ołtarzem głównym znajdującym się w kościele cegłowskim obecnie. Składa się on ze zdobionej snycersko i polichromowanej, barokowej szafy, która stanowi oprawę dla wbudowanego w nią późnogotyckiego tryptyku.

Starożytni rabusie (4) - grabieżcy świątyń

Mirosław Barwik
Kapłani tebańskich świątyń nie byli jedynymi, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Kilkadziesiąt lat wcześniej podobne wydarzenia wzburzyły mieszkańców Elefantyny, wyspy położonej w pobliżu pierwszej katarakty nilowej.

Zbiory Lwowskie VIII. Muzeum im. Dzieduszyckich

Jacek Miler
Muzeum przyrodnicze we Lwowie zostało założone w 1845 r. Jego siedziba mieściła się w budynku wybudowanym w latach trzydziestych XIX w., przy ul. Rutowskiego (obecnie ul. Teatralna 18). Fundatorem był Włodzimierz Dzieduszycki (1825-1995) - zoolog, ornitolog, archeolog, bibliofil i wydawca, a także organizator wystaw.

Wersja do druku