Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 4/2000

Raport w sprawie zagrożeń związanych z ochroną dóbr kultury (część I)

Piotr Ogrodzki
Przemiany w Polsce doprowadziły do wzrostu przestępczości związanej między innymi z dobrami kultury. W strukturze przestępstw przeciwko mieniu, przestępstwa, w których przedmiotem są dobra kultury stanowią niewielki ułamek procenta. Jednakże na uwagę zasługuje fakt, że powodują one straty najczęściej niewymierne, gdyż wiążą się zarówno z wartością artystyczną, jak i historyczną, podtrzymującą dziedzictwo kulturowe naszego kraju.

"Przeszłość - Przyszłość". Wspomnienie o Januszu Ziembińskim

Joanna Bojarska
Janusz Ziembiński był niewątpliwie jednym z najbardziej cenionych i uznanych muzealników. W Pszczynie prowadził także szeroko pomyślaną działalność naukową i wydawniczą, organizował problemowe seminaria związane z historią rezydencji europejskich. Gromadził na nich największe autorytety z dziedziny historii sztuki i kultury materialnej. Był jednym z inicjatorów i przez 4 lata prezesem Stowarzyszenia "Związek Muzeów Wnętrz i Zespołów Rezydencjonalnych".

Obce dzieła, obca własność

Monika Kuhnke
Z ogromnej liczby "bezpańskich" dzieł sztuki urząd ten zdołał zidentyfikować i przekazać właścicielom 61 561 "numerów inwentarzowych", co zdaniem autorki odpowiadało około milionowi obiektów. Do Polski powróciło niewiele. To, co pozostało, przekazano następnie Ministrowi Skarbu RFN. W dniu 24 VI 1966 r. przekazał on pewną ilość obiektów do niemieckich muzeów federalnych, jako dar Republiki Federalnej Niemiec. Nie brano pod uwagę przypuszczalnej ich proweniencji, zatem mogły w tej grupie znajdować się obiekty pochodzące z Polski.

Mistrz iluzji

Paweł Szlachetko
Sławę i pieniądze przyniosła mu podróbka pamiętników Hitlera, na które dał się nabrać tygodnik Stern i powołani przezeń fachowcy, którzy orzekli autentyczność pism Führera. Na podróbkę Kujau dali się nabrać najwięksi eksperci. Czegóż to nie opowiadano o pamiętnikach - że to na pewno autentyk, bo Hitler właśnie taki miał charakter pisma, taki właśnie wojskowy styl, a poza tym treść odpowiadała ówczesnej rzeczywistości.

Zbiory Lwowskie (VII). Muzeum Przemysłu Artystycznego i Galeria Narodowa Miasta Lwowa

Jacek Miler
W Muzeum Przemysłu Artystycznego eksponowano znaczną część zbiorów Galerii Narodowej Miasta Lwowa. Galeria powstała w 1907 r. Kilka lat wcześniej, po Wystawie Krajowej w 1894 r., Rada Miasta postanowiła dokonać zakupów dzieł sztuki dla przyszłych zbiorów gminnych. Zbiory były stale powiększane nie tylko dzięki zakupom dokonywanym przez władze miasta, ale również dzięki darowiznom.

Gęsiarka i Wizja Napoleona

Monika Barwik
Często wydaje się nam, że staliśmy się właścicielami rzeczy nie tylko pięknej i cennej, ale także niepowtarzalnej. Nie musi być to prawdą, przedmiot sam w sobie rzeczywiście niezwykły i cenny może być jedną z replik udanego pierwowzoru, lub jako dzieło wybitne posiadać liczne kopie.

Pomnik Fryderyka Chopina - kronika inicjatyw konserwatorskich

Janusz Mróz
Już w połowie 1985 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie zaczęły docierać głosy o złym stanie nagrobka Chopina. Ministerstwo zwróciło się do Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Bohdana Rymaszewskiego z prośbą o podjęcie odpowiednich kroków.

Radziwiłłowska galeria obrazów w Nieświeżu

Jerzy T. Petrus
W zamku, wzniesionym w stolicy ordynacji (ustanowionej w roku 1586), Mikołaj Krzysztof "Sierotka" zgromadził odziedziczone po przodkach zbiory tworzące skarbiec, zbrojownię, archiwum, bibliotekę, a także galerię obrazów z wizerunkami książęcych antenatów. Potomkowie "Sierotki", kolejni właściciele Nieświeża, skrzętnie powiększali kolekcję o wizerunki własne i bliskich osób.

Uroczystości pogrzebowe księcia Antoniego Mikołaja Radziwiłła w Nieświeżu

Michał Michalski
Kościół p.w. Bożego Ciała stanowi ważny element spójnej i wciąż czytelnej koncepcji założenia miejskiego, zrealizowanej w Nieświeżu przez ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Świątynia pełniła zarazem funkcję nekropolii Radziwiłłów: W jej podziemiach, na przestrzeni XVI-XX w., pochowanych zostało kilkudziesięciu przedstawicieli tego wybitnego rodu.

Wersja do druku