Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 3/2000

Powrót Anny Jagiellonki

Monika Kuhnke
XVI-wieczny portret Anny Jagiellonki (1523-1596) autorstwa malarza z kręgu mistrza portretu monarszego tego okresu - Marcina Kobera ofiarowany został Muzeum Narodowemu w Warszawie przez pana Bohdana Chestera Hryniewicza, żołnierza Armii Krajowej, honorowego konsula RP w San Juan de Puerto Rico, mocno zaangażowanego w sprawy polskie i z Polską związanego.

Wielki rabunek

Paweł Szlachetko
Już w 1944 r. pod kryptonimem "Orion" na terenach okupowanych Rzeszy utworzono specjalną grupę operacyjną do spraw sztuki i dóbr kultury. Ówczesny kierownik Central Collecting Point Wiesbaden (Centralnej Zbiornicy Sztuki Amerykańskich Sił Zbrojnych w Wiesbaden), Walter Farmer, po latach wspominał z rozgoryczeniem: Nie mogliśmy tego pojąć, że my, Amerykanie, szykowaliśmy się zrobić dokładnie to, co na zdobytych terenach uczynił Hitler.

Przyczynek do historii gdańskich zbiorów artystycznych cz. III

Maria Korzon
Z przytoczonych już faktów wynika, że w okresie od 3 do 10 V 1946 r. w Muzeum Sztuk Plastycznych im. Puszkina w Moskwie zostało otwartych 9 skrzyń, z których wyjęto i przekazano do Muzeum 78 obrazów olejnych na płótnie, drewnie i miedzi, a także dwa pastele na płótnie, w sumie 80 dzieł. Z tego, o ile nam wiadomo, na pewno powróciło na miejsce poprzedniego pobytu 58, losy dwudziestu dwóch dzieł występujących w omawianych protokołach z 1946 r. jeszcze trzeba wyjaśnić.

Zbiory lwowskie (VI). Muzeum Historyczne miasta Lwowa

Jacek Miler
Wiele obiektów, zwłaszcza rzemiosła artystycznego, zostało zagrabionych podczas niemieckiej okupacji Lwowa. W 1944 r. po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej, władze sowieckie przywróciły stan organizacyjny muzeów lwowskich z roku 1941.

Nowa książka na temat strat bibliotek w Polsce podczas II wojny światowej. Z prac Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą

Janusz Szymański
W wyniku kwerendy zebrano informacje o stratach ponad 40 000 bibliotek, co w porównaniu z liczbą bibliotek wymienionych w raporcie było znaczącą różnicą, także jakościową. Aby tak ogromny materiał przygotować do druku, należało podjąć kilka niezbędnych decyzji. Po pierwsze, z obszaru zainteresowań wyłączone zostały biblioteki z terytoriów włączonych do Polski po 1945 r., z wyjątkiem obszaru Wolnego Miasta Gdańska

Uratować anioła

Krzysztof Lesiak, Janusz Mróz
Ważną specjalizacją wydziału galwanoplastycznego były rzeźby nagrobkowe. Technologia wytwarzania rzeźb wykorzystywała :procesy elektrolizy zbadane i opisane przez Faradaya w latach 30-tych XIX w. Stosowane były dwie metody różniące się zasadniczo efektami końcowymi.

Pałac w Karwinach i "Srebrna Biblioteka"

Weronika Wojnowska
"Srebrna Biblioteka" przedstawiała wielką wartość materialną, starano się więc ją należycie zabezpieczać. Przez około 250 lat przechowywano ją na zamku w Królewcu, najpierw w komnatach książęcych, później w zamkowej bibliotece. Na początku XIX w. kolekcję przeniesiono do gmachu Królewskiej i Uniwersyteckiej Biblioteki. Na czas działań wojennych wywożono ją z Królewca.

Podwileńskie reminiscencje

Jerzy Szałygin
Wileńszczyzna jest regionem etnograficznym, na obszarze którego lepiej zachowały się, w porównaniu z terenem obecnej Polski, elementy tradycyjnej kultury ludowej, w tym architektury oraz wytwory rzemiosła nastawione na zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności w domu i gospodarstwie. Pomimo braku w ostatnim sześćdziesięcioleciu polskich badań etnograficznych dotyczących budownictwa na Wileńszczyźnie, dysponujemy pewną wiedzą na ten temat.

Kradzież z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie. Odzyskanie (II)

Piotr Ogrodzki
Kradzież dzieł z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie pokazała jakim problemem jest zbycie skradzionych obiektów. To właśnie te problemy uratowały je przed wchłonięciem przez czarny rynek. W przypadku Szwecji odpadła jedna z dróg pozyskiwania pieniędzy ze skradzionych dzieł sztuki - wymuszanie okupu od towarzystw ubezpieczeniowych.

Polski Komitet Doradczy do Spraw Ochrony Dóbr Kultury

Władysław Białek
Na szerokie poparcie zasługuje inicjatywa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o dostosowaniu aktów normatywnych organów administracji rządowej do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i upoważnienie ministra właściwego do spraw kultury do wydania rozporządzenia określającego zasady zabezpieczenia zabytków przed skutkami katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktu zbrojnego, a także określenia w tym względzie zadań Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury.

Wersja do druku