Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 2/2000

Skradziony czy spalony? Krótka historia kaliskiego obrazu P.P.Rubensa "Zdjęcie z krzyża"

Piotr Ogrodzki
Z obrazu Rubensa pozostały tylko resztki ram. Oficjalne dochodzenie zostało zamknięte konkluzją - obraz spłonął - przyczyna podpalenie ołtarza lub zwarcie instalacji elektrycznej. Zbyt wiele jest jednak znaków zapytania w tej sprawie by można tak szybko o niej zapomnieć.

Kradzież z Muzeum w Lidzbarku Warmińskim

Piotr Ogrodzki
W nocy z 26 na 27 sierpnia 1965 r. dokonano włamania i kradzieży w zamku warmińskim. Do dnia dzisiejszego uważa się, że pod względem wartości skradzionych dzieł sztuki była to największa muzealna kradzież w Polsce. Skradziono 11 eksponatów o łącznej wartości ówczesnych 23 000 000 złotych!!!

Świadectwa triumfu i klęski. Historia dokumentów Zakonu Krzyżackiego

Monika Kuhnke
Strona polska już w 1948 r. złożyła wniosek o ich zwrot. Bezskutecznie. Kolejne wystąpienia także nie przyniosły rezultatu, podobnie jak ostatnie w 1992 r. Obecnie dokumenty (w liczbie 73; jeden z nich po wojnie zaginął) przechowywane są w zbiorach Tajnego Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Berlin - Dahlem.

Poliptyk fromborski - fragmenty zaginione po II wojnie światowej

Katedra ocalała, ale ucierpiało jej wnętrze i zniszczeniu uległy XIX-wieczne witraże. Dużo szkód nastąpiło także po wojnie, kiedy co cenniejsze zabytki powywożone z kościoła do małych, wiejskich kościółków i tam - przez lata pozostawione bez zabezpieczenia - ulegały wielorakim uszkodzeniom. Taki los spotkał właśnie dawny ołtarz główny z katedry we Fromborku.

Palma Wielkanocna

Jerzy Szałygin
Niewiele ze świętości palem pozostało do dzisiaj, czas wyraźnie ograniczył ich moc i zmniejszył do paru gałązek. Są jednak wyjątki. W niektórych regionach, np. na Kurpiach, Podlasiu oraz w Polsce Wschodniej i Południowej, w dalszym ciągu kultywuje się ten bogaty zwyczaj. Wykonywane palmy mają kilka, a nawet kilkanaście metrów wysokości.

Zbiory Lwowskie (V) Zakład Narodowy im. Ossolińskich cz. III

Jacek Miler
Zakład Narodowy został zlikwidowany wskutek decyzji Rady Komisarzy Ludowych USRR z dnia 2 stycznia 1940 r. o utworzeniu Lwowskiej Filii Biblioteki Akademii Nauk USRR w Kijowie. W lutym zbiory Biblioteki zostały formalnie przez nią przejęte. Natomiast Muzeum im. Lubomirskich zostało zlikwidowane w maju 1940 r. decyzją Komunistycznej Partii Ukrainy, a eksponaty podzielono między pozostałe lwowskie muzea.

Dzieje sztandaru

Maria Romanowska-Zadrożna
Na karcie inwentarzowej sztandaru Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w rubryce data i sposób nabycia wpisano: 18. XI. 1995. Dar Muzeum Historii Wojska w Wiedniu.

Przyczynek do historii gdańskich zbiorów artystycznych (II)

Maria Korzon
Dokonany wybiórczo przegląd 44 skrzyń ujawnił, że istnieją pewne rozbieżności pomiędzy zawartością skrzyń i treścią inwentarzy skrzyniowych. Na przykład po otwarciu skrzyń nr 73, 78, 79 i 83 okazało się, że znajdowały się w nich rzeczy osobiste oficerów komendantury Gdańska, którzy kierując je pod adresem Komitetu do Spraw Sztuki, liczyli na bezcłowy przewóz. W badanych przez nas aktach zachowały się protokoły otwarcia 40 skrzyń.

Kradzież z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie. Część I - włamanie

Piotr Ogrodzki
Włamania dokonano w taki sposób, jakby ktoś zrealizował fikcyjny scenariusz słynnego filmu gangsterskiego "Rififi". Sprawcy dokonali gruntownego rozpoznania obiektu. W jego toku ustalili system pracy w muzeum: o której przychodzą pracownicy, do której pracują, jak wygląda ochrona fizyczna. Na tej podstawie ustalili, że w nocy wyspa jest niemal bezludna.

Sarkofagi z Tworkowa

Krzysztof Lesiak, Janusz Mróz
Sarkofagi tworkowskie, jako zwarta stylistycznie grupa, różnią się swą dekoracją od innych przykładów tego typu z terenu Polski. Irena Kontna w swych badaniach dotyczących tego zespołu wiąże stylistycznie ich dekorację z sarkofagiem Doroty Larisch z Cetnawy (1689) i sarkofagiem Krzysztofa Opalińskiego z Sierakowa.

Wersja do druku