Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 3/1998

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą - Komunikat

Janusz Szymański
Potrzeba opracowania i wydania informatora o bibliotekach i księgozbiorach prywatnych na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej wydaje się oczywista wobec faktu, że ostatnia publikacja na ten temat, obejmująca również archiwa, zbiory sztuki i niektóre zabytki, ukazała się... ponad 70 lat temu.

Utracona biblioteka gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

Urszula Paszkiewicz
W wyniku dotychczasowych badań nad zbiorami bibliotecznymi TPN udało się odnaleźć i zidentyfikować 17 druków należących do gen. Dąbrowskiego. Znaczna większość kolekcji gen. Dąbrowskiego - rękopisy, grafika i kartografia - zaginęła podczas II wojny światowej.

Zbiory ordynata na Czerniejewie i Lubostroniu

Agnieszka Łuczak
Losy wojenne kolekcji czerniejewskiej i lubostrońskiej są reprezentatywne dla wielu innych wielkopolskich pałaców. Rywalizacje między urzędami niemieckimi, drobne kradzieże dokonywane przez pojedyncze osoby, przekazywanie dzieł sztuki w nieokreślone depozyty były typowe w przypadku cennych zbiorów.

Jeszcze o fałszerzach dzieł sztuki

Andrzej Ryszkiewicz
Jako ilustrację hasła "Fałszerstwo dzieł sztuki" najczęściej podaje się tzw. tiarę Sajtaferesa, wspaniały okaz złotnictwa, przechowywany w paryskim Luwrze. Obrosła ona już legendami i anegdotami, tak że nie wiadomo już gdzie się kończy prawda, choćby podbarwiona, a gdzie rozpoczyna zmyślenie.

Ratując zbiory biblioteczne z powodzi

Jan Wołosz
W Bibliotece Narodowej utworzono odpowiednie grupy robocze, do których włączono konserwatorów i bibliotekarzy. W pierwszej kolejności wysłano trzy instrukcje z zaleceniami jak postępować z zalanymi zbiorami; udzielano porad telefonicznych i bezpośrednich podczas wyjazdu terenowego konserwatorów.

"Nielegalny obrót dobrami kultury". IV Międzynarodowa Konferencja - Rzym 28 - 30.04.1998 r.

Piotr Ogrodzki
Rzym jest miejscem, w którym w ostatnich latach podejmowano prace legislacyjne zmierzające do zbadania poszczególnych rozwiązań prawnych w zakresie restytucji dzieł sztuki oraz opracowania nowych międzynarodowych konwencji.

Kradzież a prawo w Szwecji

Jan Larecki
Z relacji prasy szwedzkiej wnosić można, iż tamtejsze ustawodawstwo zakłada legalność nabycia w dobrej wierze, nawet jeśli przedmiot byłby efektem kradzieży lub innego przestępstwa i na dodatek stanowił obiekt muzealny, ergo - był własnością społeczną.

Rewindykacje po traktacie ryskim (część II)

Jacek Miler
Zwrotowi podlegają wszelkie trofea wojenne, jak również trofea, zabrane od roku 1792 Narodowi Polskiemu w jego walce o niepodległość przeciw carskiej Rosji.

Zaginione Tablice z cokołu pomnika Kilińskiego

Janusz Mróz
Jackowski postaci pułkownika - w patetycznym geście wodza i z obnażoną szablą, prowadzącego lud do boju - potrafił rzeźbiarz nadać pewną naturalność i ład przez dokładne wyważenie elementów kompozycji.

Włamanie do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Piotr Ogrodzki
Z ekspozycji wybrano 28 ikon pochodzących z XVI, XVII, XVIII w. Jedną z najstarszych była ikona przedstawiająca "Trzy Marie u grobu Chrystusa" (48 cm x 66 cm), której powstanie datuje się na początek XVI w. Pozostałe dzieła sztuki były o zbliżonych wymiarach.

Wersja do druku