Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

nr 6/1997

Wielkie kradzieże dzieł sztuki. Skradziona Madonna.

Piotr Ogrodzki
Pierwsze informacje o kradzieży były dość lakoniczne: "W nocy z 18 na 19 października nieznani sprawcy dostali się do kościoła przez okno, po uprzednim przepiłowaniu krat i wybiciu szyby. Po zdjęciu obrazu z ołtarza głównego sprawcy wyjęli go z ram (nie mieścił się razem z ramą w otworach wypiłowanej kraty) i wynieśli tą samą drogą".

Wojenne straty bibliotek. Czy wszystkie bezpowrotnie?

Barbara Bieńkowska
Niewątpliwie większość naszych zasobów bibliotecznych uległa bezpowrotnej zatracie. Książki były palone, topione, przerabiane na makulaturę. Los pozostałej części, trudno ocenić jak licznej, nie jest zupełnie jednoznaczny.

Bezcenny kobierzec - odzyskany

Zdzisław Żygulski jun.
Bezcenny kobierzec z kolekcji Czartoryskich wrócił do kraju, ale trzeba było zapłacić "haracz" za utrzymanie zabytku i ocalenie go od zniszczenia.

Koniec wieku, koniec kolekcjonerstwa?

Janusz Miliszkiewicz
Specyfiką polskiego kolekcjonerstwa w mijającym stuleciu było to, że kolekcjonerzy wokół swych zbiorów potrafili wykreować innych świat.

"Apollo i dwie Muzy" - szczęśliwy powrót z Pawłowska

Monika Kuhnke
Wybuch ostatniej wojny otworzył najtragiczniejszy rozdział w historii pałacu w Wilanowie. Cenniejsze dzieła sztuki zostały spakowane. Cześć z nich Niemcy dość szybko "zabezpieczyli". Później kolejnego rabunku, a częściowo dewastacji pozostałych w Wilanowie dzieł sztuki dokonali żołnierze węgierscy, a dzieła zniszczenia dokończyli sami Niemcy, wywożąc resztki wyposażenia pałacu.

Dokumentacja zbiorów w obiektach sakralnych

Monika Barwik
"Rządcy parafii i kościołów przeprowadzą inwentaryzację przedmiotów kultu i zabytków oraz wyposażeń wnętrza kościołów i kaplic, obiektów kultu wszystkich pomieszczeń sakralnych oraz kapliczek terenu parafii. Spis taki winien zawierać opis obiektów i ich fotografie. Jeden egzemplarz pozostaje u Rządcy kościoła lub parafii, drugi zaś będzie przekazany do Archiwum Kurialnego".

Katalog grabieży. Sichergestellte Kunstwerke im General Gouvernement - najsłynniejszy niemiecki katalog dzieł sztuki "zabezpieczony" w Generalnej Guberni.

Monika Kuhnke
Przed wybuchem wojny Niemcy posiadali już pewne rozeznanie, co do zasobów dzieł sztuki na terenach Polski. Niemieccy badacze przybywający w celach naukowych, jak oficjalnie utrzymywano, mieli dostęp do zbiorów publicznych, zwiedzali kolekcje prywatne, znali literaturę polską w tym zakresie.

Ogólnopolski inwentarz zabytków

Sławomir Bołdok
Dzisiaj niejednokrotnie uzyskanie informacji o zachowanych pracach konkretnego artysty lub o istnieniu porządnego obiektu wiąże się z kwerendą po całej Polsce.

Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie

Krzysztof Lesiak, Janusz Mróz
Pomysł uczczenia rocznicy urodzin Mickiewicza ufundowaniem przez społeczeństwo pomnika narodził się na łamach warszawskiego "Kurjera Codziennego" i został upowszechniony w marcu 1897 r. Dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi ukonstytuował się komitet budowy pomnika, do kasy którego zaczęły wpływać pieniądze na realizację zamierzenia.

Chodzenie z szopką

Jerzy Szałygin
W chwili obecnej niewiele już ludzi na wsi buduje nowe szopki. Nie znaczy to jednak, że zwyczaj ten uległ zapomnieniu. Niezwykle dynamicznie rozwija się szopka krakowska, której geneza sięga drugiej połowy XIX w.

Wersja do druku