Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Artykuły i inne publikacje

Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej

Czasopismo internetowe ZWAM – Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej poświęcone zagadnieniom: muzeum, muzeologia, muzealnictwo, antropologia kulturowa, etnologia, etnografia, wydawane w ramach wydawnictw Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

ZWAM online

Mówią wieki

Mówią wieki

Najnowszy, specjalny numer (01/12/) Mówią wieki poświęcoony jest w całości tematyce muzelanej. Artykuły poświęcone historii muzeów, kolekcjom, przyszłości muzealnictwa. Zapraszamy do lektury! 

Przed nami święto muzeów

Przed nami święto muzeów

Nowy numer "Spotkań z zabytkami" już dostępny!

Świnie i myszy w Fabryce Schindlera

Świnie i myszy w Fabryce Schindlera

Ostra krytyka  ekspozycji Muzeum Historii Miasta Krakowa pióra prof. Andrzeja Nowaka, Twórcy wystawy świadomie lub nie, wspierają najgorsze stereotypy o Polakach. Profesorowi odpowiada Jacek Salwiński, przedstawiciel Muzeum, który broni twórców wystawy w Fabryce Schindlera - ich celem nie była wala ze stereotypami, lecz upamiętnienie ofiar.

Ochronić ślady przed zatarciem...

Ochronić ślady przed zatarciem... Rozmowa z Zygmuntem Rolatem, przewodniczącym komitetu budowy Muzeum Historii Żydów Polskich

"Polityka" nr 45 z 7 listopada 2011.

Moving art

Moving Art – A Guide to the Export and Import of Cultural Goods Between Russia and the European Union.
Delegation of the European Commission to Russia, Moscow, 2007

Zawarte w podręczniku Moving Art. Informacje bardzo ułatwiają prowadzenie wymiany kulturalnej i legalne przewożenie przez granicę dóbr kultury. Tekst został wydany w 2007 roku, toteż niektóre dane mogą nie być aktualne w związku ze zmianami legislacyjnymi w poszczególnych państwach UE (np. w Polsce), mimo to materiał zachowuje dużą wartość praktyczną. Publikacją tą powiny zainteresować się zarówno osoby zajmujace sie handlem dziełami sztuki, jak i instytucje muzealne wywożące swoje zbiory na wystawy zagraniczne.

Muzeum jako instytucja komunikacji społecznej

Muzea są jedną z tych tradycyjnych instytucji, przed którymi współczesny świat stawia szczególnie trudne wyzwania. Stały się one jedną z wielu propozycji intelektualnych, jedną z wielu możliwości spędzania wolnego czasu, jedną z wielu możliwości zdobywania wiedzy o świecie i kształtowania gustów. Swobodny przepływ informacji, wolny rynek mediów, konkurencja wobec tzw. kultury wyższej w postaci kultury masowej, nie bez podstaw zwanej niekiedy niższą, określają w najogólniejszym zarysie aktualną sytuację muzeum jako instytucji, której rolą jest m.in. społeczna komunikacja.
Praca autorstwa dr. hab. Piotra Majewskiego Muzeum jako instytucja komunikacji społecznej

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat działalności instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się informacja na temat badań prowadzonych przez tę jednostkę, dotyczących działalności w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, prowadzonej m.in. przez muzea, instytucje paramuzealne, teatry i instytucje muzyczne, galerie i salony sztuki, kina oraz biblioteki.

Archiwalia i Archiwum w Muzeum Państwowym – stan obecny i potrzeby

Andrzej Szczepaniak, Archiwalia i Archiwum w Muzeum Państwowym – stan obecny i potrzeby, [w:] "Problemy Archiwistyki" Nr1(1) 2009

Muzea jako strażnicy archiwaliów

Ludosław Stachanowski , Muzea jako strażnicy archiwaliów, [w:] "Problemy Archiwistyki", Nr1(1),2009

Wersja do druku