Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Rocznik "Muzealnictwo"

Witamy na stronie rocznika "Muzealnictwo"!

.

Wydawany od roku 1952 rocznik „Muzealnictwo” dokumentuje liczącą w Polsce ponad 200 lat historię polskich muzeów. Wiele miejsca poświęca również problemom aktualnym, składającym się na obserwowaną naszymi oczami codzienność muzealnictwa polskiego i światowego. „Muzealnictwo” jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, będącym forum wymiany myśli, dzielenia się zawodowymi doświadczeniami, miejscem prezentacji śmiałych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych. Od roku 2011 wydawcą rocznika jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W niepodległej Drugiej Rzeczypospolitej prekursorami periodyku były: „Przegląd Muzealny”, „Pamiętnik Muzealny” i „Kwartalnik Muzealny”. W czasach od przedwojennej niepodległości dalekich, w 1952 roku, inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym „Muzealnictwa” był prof. Kazimierz Malinowski, zaś pierwszym jego wydawcą Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej, obecne Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Niezależnie od tragizmu czasów, w których dokonywały się narodziny czasopisma, redakcji udawała się rzecz niełatwa: zachowanie wysokiego poziomu edytorskiego i merytorycznego bez konieczności ulegania kompromisom, które by temu poziomowi zagrażały. W odrodzonej w roku 1989 Polsce, „Muzealnictwo” ugruntowało swoją pozycję jednego z najważniejszych czasopism, obejmujących sferą swego zainteresowania problematykę ochrony kulturowego dziedzictwa, którego nieodłączną częścią są muzea. Wielka w tym zasługa instytucji, która przez wiele lat była wydawcą „Muzealnictwa”, Narodowego Instytut Dziedzictwa.

Tematyka publikowanych na łamach czasopisma artykułów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, które składają się na ustawowe, a przede wszystkim społeczne zadania muzeów: od aktów prawnych, dotyczących działalności muzeów, poprzez historię kolekcjonerstwa oraz teorię i praktykę muzealnictwa, edukację w muzeach, digitalizację zbiorów muzealnych, badania ich proweniencji, architekturę muzealnych siedzib, wystawiennictwo, konserwację, promocję, na recenzjach najważniejszych publikacji i wystaw kończąc.

W 2012 roku czasopismo obchodziło jubileusz 60-lecia działalności. Te minione dziesięciolecia to także dla nas, współczesnych, wielkie zobowiązanie: do zachowania z przeszłych dokonań tego, co najcenniejsze, przede wszystkim jednak – zobowiązanie do myślenia o przyszłości czasopisma, o jego skutecznym oddziaływaniu na opinię środowiska muzealnego oraz innych środowisk, od których los muzeów w Polsce zależy. Ta właśnie zasada przyświeca wszelkim zmianom, którym w stosownym do rocznikowej formuły tempie, podlega czasopismo pod egidą aktualnego wydawcy, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Obecnie rocznik wydawany jest w kilku formach: tradycyjnej, przez wielu z nas ciągle najbardziej cenionej – wersji papierowej, ale także w wersjach, znamionujących pojawienie się nowego pokolenia odbiorców czasopisma: e-booka, e-puba do pobrania na czytniki oraz w formie PDF, wszystkich bezpłatnie dostępnych na stronie Instytutu. Młodszym rodzeństwem rocznika „Muzealnictwo” stał się uruchomiony z okazji jubileuszu 60-lecia portal www.muzealnictwo.com, który okazał się niezmiernie popularnym forum prezentacji problemów, wymagających perspektywy krótszej niż roczna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu środowisk muzealnych, naszych Czytelników i Autorów, z początkiem 2014 roku rozpoczęliśmy niełatwy proces nadania naszemu periodykowi cech czasopisma naukowego, podlegającego ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym – obecnego na polskich i międzynarodowych listach czasopism punktowanych. Obecnie czasopismo jest już indeksowane w bazach: Google Scholar, Index Copernicus, BazHum. Podejmując to wyzwanie, jesteśmy również świadomi wszelkich kontrowersji, jakie w środowiskach naukowych budzi tzw. parametryzacja nauki i nauczania akademickiego. Jednak w naszym najgłębszym przekonaniu, tzw. parametryzacja, nakładająca na samą redakcję oraz na współpracujących z nią Autorów dodatkowe obowiązki, nie jest celem samym w sobie. Najważniejszym jej skutkiem jest ułatwienie samej redakcji, ale przede wszystkim naszym Autorom i Czytelnikom, jeszcze szerszego niż dotychczas kontaktu z międzynarodowymi środowiskami muzealnymi i naukowymi, a tym samym podniesienie prestiżu czasopisma oraz ułatwianie jego Autorom kreślenia ambitnych zawodowych i naukowych karier.

Począwszy od 2014 roku, poza dotychczasowymi formami rocznika, funkcjonującymi na stronie www.nimoz.pl/pl/rocznik-muzealnictwo, które zachowujemy bez zmian, został uruchamiony specjalny instrument parametryzacji czasopisma – strona internetowa www.muzealnictworocznik.com, na której sukcesywnie będą publikowane artykuły kolejnych numerów czasopisma.

Fundamentem myślenia o mediach jest przekonanie, iż nie mają one racji bytu bez Czytelników i Autorów, których opinie media mają kształtować, ale przede wszystkim – których głosem mają mówić. I to przekonanie, ta misja, przyświeca naszej pracy. Ponieważ to Państwo, Czytelnicy i Autorzy, udzielą rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, jakie będzie kolejne 60 lat czasopisma „Muzealnictwo”.

dr hab. Piotr Majewski
redaktor naczelny „Muzealnictwa”
dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

.

„Muzealnictwo”, podlegając ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku, znalazło się na liście B naukowych czasopism punktowanych. Za publikację artykułu w naszym Roczniku przysługuje Autorom 12 punktów. Czasopismo jest także równolegle indeksowane w bazach: Google Scholar, BazHum, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH, DOAJ, ERIH Plus, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, w tej ostatniej osiągając wartość ICV za 2016: 90-56.

Paszport czasopisma:

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=117

Archiwum "Muzealnictwa"

.

Adres Redakcji:

ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa
tel. +48 22 25 69 637
e-mail:
muzealnictwo@nimoz.pl.

.

Rocznik

Pobierz wersję E-PUB

Rocznik

Muzealnictwo nr 56 SUPLEMENT - Bibliografia zawartości rocznika za lata 1952-2014

.

Muzealnictwo nr 56

Muzealnictwo nr 56

Czytaj więcej
Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne

Czytaj więcej
Rada Naukowa

Rada Naukowa

Czytaj więcej
Recenzenci

Recenzenci

Czytaj więcej
Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów

Czytaj więcej
60 lat "Muzealnictwa" - film

60 lat "Muzealnictwa" - film

Czytaj więcej
Muzealnictwo - historia opowiadana

Muzealnictwo - historia opowiadana

Czytaj więcej