Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Heritage in Changing Environments Call

– konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

Nabór wniosków trwa od 4 września 2017 do 30 listopada 2017.

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Heritage in Changing Environments jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi ok. 4,5 mln EUR. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.
Tematy badawcze konkursu Heritage in Changing Environments zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna” (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change)

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
  2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
  3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy.

Zespoły badawcze z w/w krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Heritage in Changing Environments, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkursu: www.jpi-culturalheritage.eu/

Regulamin konkursu Heritage in Changing Environments dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.
W celu przybliżenia podmiotom zainteresowanym istotnych warunków konkursu opracowane zostały najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Najważniejsze terminy konkursu Heritage in Changing Environments przedstawia poniższa tabela:

Procedura
Termin
Ogłoszenie konkursu Heritage in Changing Environments
4 września 2017
Zakończenie naboru wniosków
30 listopada 2017 godz.14:00
Decyzja o przyznaniu dofinansowania
maj 2018
Rozpoczęcie projektów badawczych
czerwiec-listopad 2018

Informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. kom. + 48 721 121 220

Spotkanie informacyjne konkursu Heritage in Changing Environments

  Informujemy, że dnia 16 października 2017 r. o godzinie 12:00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123a odbędzie się spotkanie informacyjne konkursu Heritage in Changing Environments. Uczestnicy spotkania zostaną zaznajomieni z założeniami konkursu Heritage in Changing Environments oraz najistotniejszymi kwestiami formalnymi związanymi z poprawnym aplikowaniem.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu: abudzalek@nimoz.pl

Wersja do druku