Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Digital Heritage Call

DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

Nabór wniosków trwa od 24 kwietnia 2017 do 22 czerwca 2017.

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Digital Heritage jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 4,5 mln EUR. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze konkursu Digital Heritage zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna” (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change).W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  1. Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage)
  2. Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage)
  3. Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Zespoły badawcze z ww. krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Digital Heritage, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkursu: www.jpi-culturalheritage.eu/

Regulamin konkursu Digital Heritage dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.
W celu przybliżenia podmiotom zainteresowanym istotnych warunków konkursu opracowane zostały najczęściej zadawane pytania (FAQ).
Najważniejsze terminy konkursu Digital Heritage przedstawia poniższa tabela:

 
Procedura
Termin
Ogłoszenie konkursu Digital Heritage
24 kwietnia 2017
Zakończenie naboru wniosków
22 czerwca 2017 godz.14:00
Decyzja o przyznaniu dofinansowania
grudzień 2017
Rozpoczęcie projektów badawczych
styczeń-maj 2018

Informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:
Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. kom. + 48 721 121 220

Spotkanie informacyjne konkursu Digital Heritage

 Informujemy, że dnia 6 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123a odbędzie się spotkanie informacyjne konkursu Digital Heritage. Uczestnicy spotkania zostaną zaznajomieni z założeniami konkursu Digital Heritage oraz najistotniejszymi kwestiami formalnymi związanymi z poprawnym aplikowaniem.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu: abudzalek@nimoz.pl

Instrukcja składania wniosków konkursowych Digital Heritage za pośrednictwem portalu Isaac

Wnioski konkursowe w ramach Digital Heritage składane są w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego przez lidera projektu w języku angielskim wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej Isaac (https://www.isaac.nwo.nl/en).

Wersja do druku