Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Misja i działania priorytetowe

Naszą misją jest

kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce.

Misję realizujemy przez:

  • badanie i inicjowanie rozwiązań legislacyjnych,
  • udzielanie wsparcia instytucjom muzealnym we wszystkich zakresach ich aktywności,
  • tworzenie nowoczesnych programów naukowych, menadżerskich, edukacyjnych,
  • gromadzenie i popularyzację wiedzy,
  • budowanie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o muzealnictwie i zbiorach.

Jak i dla kogo działamy

Naszym celem jest tworzenie nowoczesnej i kompetentnej instytucji kultury o otwartej filozofii działania, zachęcającej do współpracy tak środowiska zawodowo związane z muzeami, jak i wszystkich, którym bliskie jest budowanie nowoczesnego muzealnictwa w Polsce. Chcemy stać się forum wymiany myśli i doświadczeń muzealników, ale również przedstawicieli świata nauki, sztuki, biznesu, którzy podobnie jak my postrzegają muzea jako instytucje o ogromnym potencjale twórczym i wpływie na zmiany społeczne. Raport z działalności.
.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – priorytety w 2016 roku
.
Priorytety NIMOZ Edukacja w zakresie kultury pamięci

Kontynuacja projektu Historia: poszukaj promującego dziedzictwo kulturowe Polski oraz miejsca o istotnym znaczeniu dla świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego. 

Priorytety NIMOZ Prace programowe

Kontynuacja prac koncepcyjnych nad nowelizacją Ustawy o muzeach.

Kontynuowanie prac nad standaryzacją statystyki muzealnej (projekt Statystyka Muzeów) we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, organizatorami muzeów, The European Group on Museum Statistics (EGMUS), z udziałem ekspertów reprezentujących środowisko muzealne.

Priorytety NIMOZ Wspieranie rozwoju kadr w muzeach

Rozwijanie oferty szkoleniowej, uwzględniającej zmienne potrzeby środowiska muzealnego.

Wspieranie rozwoju studiów muzealniczych, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, w organizowaniu konferencji i sesji naukowych oraz praktyk studenckich i wolontariatu.

Kontynuowanie programu stypendialnego Otwarty Świat, skierowanego do pracowników muzeów.

Priorytety NIMOZ Ochrona i gromadzenie zbiorów muzealnych

W ramach kontynuacji działalności Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, zakończenie prac nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dotyczącego realizacji projektu E-muzea, oraz rozpoczęcie realizacji projektu.

Kontynuacja projektu Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem, wspierającego badania i ekspertyzy konserwatorskie w muzeach.

.


.

Wersja do druku

Zobacz także

Obejrzyj

YouTube
Muzeum w systemie administracji publicznej
Muzeum w systemie administracji publicznej

Seminarium w ramach debaty "Czas muzeów?"

Zobacz więcej filmów