Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Zamówienie na wykonanie dzieła polegającego na wykonaniu kompletnego wniosku konkursowego dla projektu „E-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów” realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury POPC

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 000 Euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30000 euro prowadzonym bez zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

Zamawiający:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Ul. Goraszewska 7, 02-916 Warszawa
www.nimoz.pl

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „E-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów” realizowanego w ramach podziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby wskazane do kontaktu:
Katarzyna Zielonka
Kierownik zespołu ds. projektu "E-muzea"
tel.: (+48) 22 25 69 625
kzielonka@nimoz.pl

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 4 września 2015 r do godz. 16.00.

Kryteria oceny ofert:
Oferty będą oceniane indywidualnie przez członków komisji oceniającej z uwzględnieniem czterech głównych kryteriów (100% równa się 100 pkt), w oparciu o informacje zawarte w ofercie:
- cena (30%),
- doświadczenie wykonawcy (30%), przy czym pod uwagę będą brane jedynie realizacje podobne do przedmiotowego projektu (za takie Zamawiający uważa projekty związane z działalnością kulturalną, lub tworzeniem systemów IT lub projektowaniem infrastruktury IT)
- doświadczenie kierownika merytorycznego (20%),
- opis planowanego przebiegu prac wraz ze wstępnym harmonogramem realizacji zamówienia (20%).

Wymagany termin wykonania zamówienia:
60 dni od podpisania umowy jednakże nie wcześniej niż 30 dni od opublikowania ogłoszenia o konkursie.

  1. 1.  Pełna treść zamówienia pobierz
  2. 2.  Załącznik Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności pobierz
Wersja do druku

Zobacz także

Obejrzyj

YouTube
Muzeum w systemie administracji publicznej
Muzeum w systemie administracji publicznej

Seminarium w ramach debaty "Czas muzeów?"

Zobacz więcej filmów