Patronat NIMOZ

Honorowy patronat Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z zakresem działalności Instytutu.

O patronat mogą ubiegać się organizatorzy ważnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (wystawy, konferencje, wydawnictwa itp.) oraz cyklicznych, szczególnie jubileuszowych przedsięwzięć (konkursy, przeglądy itp.), prezentujących wysoki poziom merytoryczny oraz szczególne znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym regulaminem i zawartymi w nim szczegółowymi zasadami ubiegania się i przyznawania patronatów.

Informacje: jgorka@nimoz.pl