Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Beneficjenci

Co roku kilkaset muzeów i innych instytucji kultury otrzymuje wsparcie finansowe w ramach trzech programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które obsługiwane są przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W tym miejscu prezentujemy najciekawsze przedsięwzięcia i inicjatywy dofinansowane w ramach priorytetów: Wspieranie Działań Muzealnych, Kolekcje Muzealne i Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego.

........................................................................................................................................

Konserwacja Rękopisów

Konserwacja Rękopisów

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu sukcesywnie poddaje konserwacji cenne dzieła zebrane w magazynie Działu Zbiorów Specjalnych. W ramach tegorocznego dofinansowania z programu Wspieranie działań muzealnych konserwacji poddane zostały dwa XVI-wieczne rękopisy.

Nowoczesny sprzęt laboratoryjny w Muzeum Powstania Warszawskiego

Nowoczesny sprzęt laboratoryjny w Muzeum Powstania Warszawskiego

Pracownia konserwatorska Muzeum Powstania Warszawskiego dzięki dofinansowaniu z priorytetu Wspieranie działań muzealnych wzbogaci się w tym roku m.in. o stereoskop badawczy, który umożliwi wnikliwą obserwację obiektów.

Z dziejów Katowic

Z dziejów Katowic

10 września w Muzeum Historii Katowic została otwarta zmodernizowana wystawa stała pt. „Z dziejów Katowic”. Prace nad przebudową i unowocześnieniem wystawy - realizowane dzięki dofinansowaniu z programu Wspieranie działań muzealnych - trwały od początku lutego 2014 roku, a uroczyste otwarcie zbiegło się z obchodami jubileuszu 150-lecia nadania praw miejskich Katowicom.

Wyciągnięte z szafy

Wyciągnięte z szafy

W ramach programu Wspieranie działań muzealnych, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie odnowionych zostało 6 obrazów znajdujących się w rychwałdzkich zbiorach.

Specjalistyczne badania drewna zabytkowego

Specjalistyczne badania drewna zabytkowego

W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie powstaje pierwsza muzealna pracownia dendrochronologiczna. Sprzęt zakupiony przy wsparciu finansowym udzielonym w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych pozwala na przeprowadzanie analiz dendrochronologicznych i dokładne datowanie drewna archeologicznego.

Digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP

Digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP

W ramach programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, Towarzystwo Naukowe Płockie realizuje projekt o nazwie „Digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów Biblioteki im. Zielińskich TNP”. W ramach tego działania zeskanowanych i udostępnionych zostanie blisko 6000 stron materiałów regionalnych, dotyczących Północnego Mazowsza w okresie I Wojny Światowej

Cyfrowe archiwum ARTON

Cyfrowe archiwum ARTON

Już po raz kolejny Fundacja Arton otrzymała dofinansowanie MKiDN w programie Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego na realizację projektu „Cyfrowe Archiwum Arton”, którego celem jest archiwizacja i digitalizacja cennych obiektów i innych materiałów archiwalnych oraz audiowizualnych z dorobku ważnych przedstawicieli polskiej sztuki konceptualnej.

„Morze” w Gdańsku

„Morze” w Gdańsku

Do Galerii Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku trafił nowy obraz, którego zakup został dofinansowany z Programu Kolekcje muzealne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krośnieński Canaletto

Krośnieński Canaletto

Muzeum Podkarpackie w Krośnie wzbogaciło, gromadzoną systematycznie od lat, kolekcję twórców związanych z regionem o kolejne dzieło Seweryna Bieszczada (1852-1923) – malarza realistycznego, wybitnego akwarelisty, specjalizującego się w pejzażach, portretach i scenach rodzajowych przedstawiających życie codzienne Galicji przełomu wieków. Nowy nabytek, dofinansowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kolekcje muzealne, poszerzył zbiór liczący ponad 70 prac tego artysty.

Strój ludowy z regionu Śląska Opolskiego

Strój ludowy z regionu Śląska Opolskiego

W salach wystawowych XVIII-wiecznego spichlerza folwarcznego, pochodzącego z Grudni Małej, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępniło szerokiej publiczności swoją kolekcję strojów ludowych używanych na terenie Śląska Opolskiego.

Wersja do druku