Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Prace programowe

Strategia Rozwoju Muzealnictwa stanowi całokształt działań programowych i opiniotwórczych podejmowanych pod kierunkiem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W jej tworzeniu współuczestniczą rozmaite grupy zawodowe i społeczności muzealników, poszczególne instytucje i kategorie muzeów, a także przedstawiciele administracji publicznej (organizatorów muzeów, a także administracji lokalnej i państwowej). Ponadto, w pracach nad Strategią uczestniczą przedstawiciele instytucji nauki i inne instytucje rozwoju wiedzy (np. społeczne i korporacyjne organizacje rozwoju wiedzy) oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego, wspierające rozwój muzeów, np. w zakresie promocji kolekcjonerstwa, edukacji obywatelskiej, rzecznictwa społecznego.
.
Celem Strategii jest uruchomienie i wsparcie merytoryczne procesu rozwoju muzeów, jako takich instytucji kultury pamięci, które kształtują polskie życie społeczne, kondycję moralną, kulturę intelektualną i artystyczną społeczeństwa, jego tożsamość wspólnotową, poziom wykształcenia i uwrażliwienia na wartości kultury humanistycznej. Strategia Rozwoju Muzealnictwa znajduje swoje odzwierciedlenie w programach prowadzonych przez NIMOZ, a także zmianach w muzealnictwie, stopniowo przeprowadzanych przez podmioty, które w jej tworzeniu biorą udział. Wnioski wynikające z prac nad Strategią dla muzealnictwa przyczyniają się do rozwoju zawodowego kadr muzealniczych i jednostek nadzorujących prace muzeów poprzez adekwatne przygotowanie programów kształcenia, a także zmian w zarządzaniu instytucjami muzealniczymi.

Debata "Czas muzeów?"

Debata "Czas muzeów?"

Jednym z kluczowych narzędzi pracy nad stworzeniem strategii rozwoju muzealnictwa w Polsce był cykl otwartych debat, w których obok przedstawicieli środowiska muzealników, uczestniczyli organizatorzy muzeów czy reprezentanci środowiska naukowego. Debaty organizowane były pod wspólnym hasłem „Czas muzeów?”.

Biuletyn Programowy

Biuletyn Programowy

Biuletyn Programowy NIMOZ to otwarte łamy wydawnictwa elektronicznego, na których w latach 2012-2014 publikowaliśmy prezentacje różnych stanowisk i zapis dyskusji. Rolą wydawnictwa było skupienie środowiska muzealniczego, specjalistów różnych dziedzin, naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i innych zainteresowanych osób wokół konkretnych zagadnień, które w toku dyskusji przekładają się na wnioski i działania w ramach Strategii Rozwoju Muzealnictwa.

Edukacja. "Muzea i uczenie się przez całe życie" - podręcznik europejski

Edukacja. "Muzea i uczenie się przez całe życie" - podręcznik europejski

Trzeci tom Biblioteki Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów to polskie wydanie europejskiego podręcznika Lifelong Learning in Museums wydanego we Włoszech w 2007 r. jako podsumowanie badań prowadzonych pod tą samą nazwą. W opracowaniu polskiej wersji wykorzystano późniejszą publikację – niemiecki podręcznik z 2010 r., zaktualizowany i rozszerzony przez Deutscher Museumsbund.

Strategia rozwoju muzealnictwa

Strategia rozwoju muzealnictwa

Zgodnie z przyjętą przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów koncepcją tworzenia Strategii Rozwoju Muzealnictwa, warunkiem kluczowym opracowania Strategii jest zdefiniowanie następujących czynników: 1. celu Strategii, 2.zasięgu jej działania, 3.zasobów kompetencyjnych i infrastrukturalnych oraz 4. zdolności współdziałania w procesie jej realizacji, tak wewnątrz tych instytucji jak i w ich otoczeniu zewnętrznym . W konsekwencji jest to także warunkiem stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania i rozwoju zarówno samych instytucji muzealnych, jak i poszczególnych grup zawodowych, czy społecznych, skupionych wokół muzeów.

Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce

Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce

Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce ma być odpowiedzią na pytania o rzeczywisty stan dziedziny – o miejsce edukacji i działów oświatowych w polskich muzeach, o kondycję samych edukatorów, ich poziom wykształcenia i perspektywy rozwoju zawodowego, ale i projekty przez nich realizowane.

Wersja do druku