Zamknij

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przejdź do głownej zawartości

Baza wiedzy


Zalecenia UNESCO dotyczące ochrony i promowania muzeów i kolekcji, ich różnorodności i roli w społeczeństwie

UNESCO opublikowało „Zalecenia dotyczące ochrony i promowania muzeów i kolekcji, ich różnorodności oraz roli w społeczeństwie”. Poniżej prezentujemy wersję angielską – dostępną także na stronie internetowej UNESCO ( http://en.unesco.org/news/new-global-recommendation-museums-and-collections-adopted-0 ) oraz ich robocze tłumaczenie przygotowane na zlecenie NIMOZ.

Badania proweniencji

Muzea, będąc instytucjami zaufania publicznego i depozytariuszami pamięci o przeszłości, w swej misji podkreślają podstawowe funkcje: gromadzenie muzealiów, ochronę i zapewnienie im trwałości istnienia, opracowywanie naukowe oraz eksponowanie zarówno ich samych, jak również udostępnianie wiedzy o nich. Jednym z zasadniczych elementów tychże badań – obok zagadnień atrybucyjnych, formalno-stylistycznych, technologicznych etc. – jest historia losów muzealiów, rozpoznanie ich pochodzenia. Dzięki badaniom proweniencyjnym można prześledzić los dzieła – od momentu jego powstania do czasów obecnych. Pozwalają one niekiedy także dopomóc w ustaleniu autora, określeniu czasu powstania, w wypadku dzieł sztuki rozpoznaniu sceny czy identyfikacji ukazanej postaci. Długa, dobrze udokumentowana historia zabytków podnosi ich wartość, budzi szacunek i zaufanie społeczne wobec sprawującego nad nimi pieczę muzeum.

Fotografowanie w muzeach

Ze względu na pytania dotyczące możliwości wprowadzenia zakazu używania lamp błyskowych podczas fotografowania w muzeach, kierowane także do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytut prezentuje w swoim stanowisku pogląd odwołujący się do aktualnego stanu wiedzy profesjonalnej.

Stanowisko Instytutu odnosi się do konkretnego problemu prawnego, wywołanego zaskarżeniem postanowienia regulaminu korzystania z ekspozycji muzealnej stosowanego przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2010 r. ,sygn. akt XVII Am C 1145/09) i w związku z tym, w zakresie prezentowanej w nim opinii prawnej, dotyczy wyłącznie tego konkretnego przypadku.

Równocześnie informujemy, że podmiotem uprawnionym do tworzenia wiążącej wykładni obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczącego funkcjonowania instytucji muzealnych oraz stosowania prawa o muzeach jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejsze stanowisko wyraża stan wiedzy i opinię Instytutu wynikającą z nałożonego na Instytut zadania upowszechniania wiedzy i promowania praktyk wspomagających wysoką kulturę zarządzania w muzeach.

Wersja do druku